IGBT模块 / Infineon

600V/650V系列

2_20190624140622_ziceq.png

600V/650V系列

产品简介

德国infineon(英飞凌)公司生产的IGBT模块品种繁多,为了使客户选型方便,我们对其按电压等级进行分类,共有600V/650V、1200V、1600V/1700V、3300V、4500V/6500V五种电压等级, 本页文档介绍 600V/650V系列IGBT模块。


产品详情► 提示:


德国infineon公司生产的IGBT模块品种繁多,为了使客户选型方便,我们对其按电压等级进行分类,共有600V/650V1200V1600V/1700V3300V4500V/6500V五种电压等级,每一电压等级中又按内部结构进行二级分类。(点击某一电压等级会跳转到相应页面)


 • 600V/650V 系列IGBT模块(点击某型号,可以查看该产品的pdf资料)


制造工艺

封装形式

型号

FDDF系列Chopper 斩波结构

IGBT3-E3

62 mm

FD300R06KE3

EconoDUAL 3

FD600R06ME3_S2

IGBT4-E4

EconoPACK 4

FD300R07PE4_B6     FD400R07PE4R_B6       

DF300R07PE4_B6

FF系列Dual两单元

IGBT2 Low Loss

34 mm

BSM50GB60DLC   BSM75GB60DLC           BSM100GB60DLC   

BSM150GB60DLC   BSM200GB60DLC

IGBT3-E3

62 mm

FF200R06KE3       FF300R06KE3           

FF400R06KE3      

BSM300GB60DLC   FF300R06KE3_B2

EconoDUAL 3

FF450R06ME3      FF600R06ME3

IGBT4-E4

62 mm

FF300R07KE4       FF400R07KE4

EconoDUAL 3

FF300R07ME4_B11   FF450R07ME4_B11   

FF600R07ME4_B11

F4系列Fourpack四单元

IGBT2 Standard

EconoPACK2

F4-100R06KL4      F4-150R06KL4

EconoPACK3

F4-200R06KL4

IGBT3 - E3

EasyPACK 1B

F4-75R06W1E3

EasyPACK 2B

F4-3L50R07W2H3F_B11

EconoPACK 3

F5-75R06KE3_B5

FS系列Sixpack六单元

IGBT3-E3

EasyPACK 1B

FS50R06W1E3_B11  FS50R06W1E3  

FS30R06W1E3_B11  

FS30R06W1E3  FS20R06W1E3

FS20R06W1E3_B11

EasyPACK750

FS6R06VE3_B2    FS15R06VE3_B2  

FS10R06VE3_B2  FS20R06VE3_B2

FS10R06VE3                  FS20R06VE3                      FS30R06VE3

EconoPACK2

FS50R06KE3                  FS75R06KE3    

EconoPACK3

FS100R06KE3           FS200R06KE3              FS150R06KE3

IGBT4-E4

SmartPACK

FS75R07U1E4

EconoPACK2

FS75R07N2E4_B11  FS100R07N2E4  

FS100R07N2E4_B11  

FS75R07N2E4

EconoPACK3

FS150R07N3E4   FS200R07N3E4R_B11   

FS200R07N3E4R

EconoPACK4

FS100R07PE4   FS150R07PE4   FS200R07PE4

FP系列PIM功率集成模块

IGBT3-E3

EasyPIM 1B

FB20R06W1E3  FB30R06W1E3

FB20R06W1E3_B11

FP10R06W1E3   FP15R06W1E3   FP20R06W1E3   FP30R06W1E3  

FP10R06W1E3_B11   FP20R06W1E3_B11   

FP15R06W1E3_B11   

FP30R06W1E3_B11

EasyPIM 2B

FP50R06W2E3_B11   FP50R06W2E3

SmartPIM

FP30R07U1E4   FP50R07U1E4

FP系列PIM Three Phase Input Rectifier功率集成模块(含三相输入整流桥)

IGBT3-E3

EconoPIM 2

FP30R06KE3     FP50R06KE3

EconoPIM 3

FP50R06KE3G   FP75R06KE3   FP100R06KE3

IGBT4-E4

EconoPIM 2

FP50R07N2E4_B11  FP50R07N2E4  FP75R07N2E4

EconoPIM3

FP100R07N3E4_B11  FP100R07N3E4  FP150R07N3E4_B11  

FP150R07N3E4

F3L系列3-Level 三电平

IGBT3-E3

EasyPACK 1B

F3L50R06W1E3_B11

EasyPACK2B

F3L75R07W2E3_B11  F3L100R07W2E3_B11  F3L150R07W2E3_B11

IGBT HighSpeed 3

EasyPACK2B

FS3L30R07W2H3F_B11  FS3L50R07W2H3F_B11

FS3L50R07W2H3_B11   F3L225R07W2H3P_B63

IGBT4-E4

EconoPACK4

F3L200R07PE4   F3L300R07PE4P

F3L300R07PE4

EconoDUAL3

F3L400R07ME4_B22         F3L400R07ME4_B23 
 • 2021-08-10 600V/650V系列

  600V/650V系列产品简介德国infineon(英飞凌)…

 • 2021-08-10 1200V系列

  1200V系列产品简介德国infineon(英飞凌)公司生产

 • 2021-08-10 1600V/1700V系列

  1600V/1700V系列产品简介德国infineon(英飞…

 • 2021-08-10 3300V系列

  3300V系列产品简介德国infineon(英飞凌)公司生产

 • 2021-08-10 4500V/6500V系列

  4500V/6500V系列产品简介德国infineon(英飞…